בוחן תנועה

לאור יום: שוטר עיכב עבריינים והוכה באכזריות

אלימות קשה

לפני 2 חודשים

תיעוד: נכשל בטסט ותקף את הבוחן

נקלט במצלמות

לפני שנה 1