בית כנסת יהודי

תיעוד: מחבל משוחרר רצח בלונדון

טרור בלונדון

לפני שנה 1