גשמים

מדהים: מפלס הכינרת עלה ב-80 ס"מ

גשמי ברכה

לפני שנה 1