חקירות ליברמן

תגובות סוערות: "אתה חצוף, אתה אפס"

חברים לשעבר

לפני שנה 1