מחבלים סורים

דיווח: ישראל משחררת אסירים סורים

עסקה מדינית?

לפני שנה 1