שירן סנדל

סנדל לנתניהו: "עבר זמנך נשמה!"

מי זאת?

לפני שנה 1