שפיר

מכה לסתיו שפיר: מרצ והעבודה מתאחדים

הסוף הפוליטי

לפני שנה 1