בהד"ים

תיעוד: חייל משתולל עם אמבולנס צבאי

"צלחות"

לפני שנה 1