בוכרים

רגב: "אנחנו לא נותנים לבוכרים לנצח פה"

מרוקאית נגד בוכרי

לפני שנה 1