הסלקת נשק

תיעוד: כך הוסלק M-16 במכונית עם ילדים

"לא יודע"

לפני 2 שנים