העם

ריבלין מבהיר: "אני זה שיקבע מה העם יחליט"

שוב התבלבל?

לפני שנה 1