כיכר לחם

האזינו: ברקת כמה עולה לחם וחלב?

מביך

לפני שנה 1

כעס באוקראינה: שרה נתניהו זרקה את הלחם

כך זה נראה

לפני 2 שנים