מעלית

תיעוד מזעזע: קשישה העירה על מסיכה והותקפה באכזריות

קשה לצפייה

לפני 5 חודשים

טבעו במעלית: דין שושני וסתיו הררי ז"ל

אסון המעלית

לפני שנה 1