מרובת ילדים

מנצחת: התמונה שריגשה מדינה שלמה

עם ישראל חי

לפני 2 שנים