פרסומת לא כשרה

יאיר רביבו נגד פרסום פיצה בורגר

אוכל לליברמן?

לפני שנה 1