שרה נתניה

שרה נתניהו: "חזרתי מדיון הזוי"

אני מאשימה

לפני שנה 1