טלגראס

מייסד טלגראס מתמודד לכנסת

גימיק פוליטי

לפני שנה 1