יהושה שליזנגר

שוב: סרטון אנטישמי של ח"כ קושנר

מקושש קולות

לפני שנה 1