שגרירת ארה"ב קלי קראפט

"ברני רוצה לקחת מישראל ולתת לחמאס"

שומרת ישראל

לפני 2 שנים