אסון השיטפון

נתניהו ליוסוף ואחמד: "כבוד והערכה"

הכרת תודה

לפני שנה 1

נתניהו מנחם את משפחת הגיבור

ניחום אבלים

לפני שנה 1